Het WAAROM

september 20, 2017

Veel mensen missen familie, omdat ze die niet hebben en wees zijn, of omdat ze familie vroeg verloren of omdat ze ervaren helemaal geen onderdeel te (willen) zijn van hun familie.

Isolement en gebrek aan werkelijke connectie maakt mensen vaak ongelukkig. Ergens bij horen is voor velen belangrijk. In de relatie met anderen worden wij een stralender mens. Dat het ook genuanceerd kan liggen blijkt als we tot het besef komen dat ergens bij willen horen, ook een bewuste keuze kan zijn en niet bepaald wordt door bloedband of genen.

Als mens met een overwonnen traumatisch verleden, afgestaan zijn bij geboorte en niet opgroeien in een liefdevolle warme familie waar ik bij hoorde, startte ik najaar 2017 een bijzonder project: HET VRIENDSCHAPSPROJECT. Ik wilde heel graag een warme familie creëren, door waardevolle vriendschappen te bouwen. Het werd een bijzondere reis.

Tijdens die reis met opmerkelijke ontmoetingen gedurende twaalf maanden, ontstond het idee om al die verhalen te vereeuwigen in een inspirerend boek. Want veel mensen herkennen zich in die wens om ergens bij te willen horen en écht contact te maken met anderen. Maar familie blijkt vaak niet de plek te zijn waar we dat kunnen vinden. Isolement en eenzaamheid is de grootste psychosociale problematiek op dit moment in Nederland. En zo ontstond spelenderwijs het idee voor dit boek DE VRIENDSCHAPSFAMILIE. Als we onze kwetsbaarheid durven delen, ontstaan er prachtige ontmoetingen met diepgang.

Aan het einde van het VRIENDSCHAPSPROJECT zal ik aanvullend op de verhalen, inspirerende quotes en kleine stukjes schrijven die met het thema vriendschap, familie en verbinding, te maken hebben, om het boek te complementeren. Daarna gaat het richting de juiste uitgeverij om het uit te brengen. Zodra het uitgegeven wordt, vind je hier de link naar het kanaal waar het te bestellen is. Streven is om het in december 2018 uit te brengen.

Tot die tijd veel leesplezier op de site van het VRIENDSCHAPSPROJECT. In de rechterkolom de link er naar toe.

Miranda Nanda Maria van Dijk